NO MOUTAIN- James Omale (prod. by Bode Afolabi O.)

No Mountain too high
He can turn your life around
No valley too low
He can turn your life around
No ocean too wide
He can turn your life around
Eh
No problem  too big
He can turn your life around
Cos he raised the dead
He gave them life
He set the captive free
He set the captive free
He raised the dead
He gave them life
He set the captive free
He set the captive free
Oh ooo
No Mountain too high
He can turn your life around
No valley too low
He can turn your life around
No ocean too wide
He can turn your life around
Eh
No problem  too big
He can turn your life
Cos he calmed the sea
And stopped the storms
Back up…
He walked upon the sea
Solo…
Yeah he calm the  sea and stopped the storms
Back up …..
He walked upon the sea
Solo..
Oh raised the dead
He gave them life
Back up…
He set the captive  free
Solo…
My God raised dead
He gave them life
Back-up….
He set the captive free
Interlude ……..
(Igala Language part )
Ijewn amajalu ku ma kola
Oh oooooo
Ijewn  ama  ajieti  ku ma gbola ge
Oh oooooo
Ila  jenwu  ama  afeju ku  ma ga ne
Oh ooooooo
Ino jenwu amenolo ku ma yu yo  du
Oh oooooo
Ele inakanya du ke ne wu gbo nwu
 Ki ma ne ke che  no )2x
Kaki nakanya du ke ne wu gbo nwu no Baba
Ki ma ne ke che no
Iwo du Kia wowe
Du kanwu odoba  ke
Ki ma ne ke che no
Iwo du Kia wowe Du kanwu ondu  mi ke.
Ki ma ne ke che no
Uka ki  nakanya du ke ne wu ogba nwu no
Ki ma ne ke che no
Aluduu ka akanya de du ka nwu ondu mi ke ooo
Ki ma ne ke che no oooo
 Eeeee eeeeeee
Ki ma ne ke che no!
Kima ne ke che no!

Leave a comment